top of page

Co-creatie

Botko denkt graag samen met u na over de best mogelijk oplossing. Neemt u zelf graag het heft deels in eigen hand, dan ondersteunen we graag waar u het nog kunt gebruiken. Vaak zien we dat techniekers reeds ervaring hebben opgebouwd in het programmeren van robots of PLC sturing. In samenspraak bekijken we dan wie welke taken van de automatisatie op zich neemt. Op deze manier slagen we erin om automatisatie erg betaalbaar te houden.

bottom of page